Text Box: Меки връзки

Меки връзки, производител:

Размериот 20 до 200 см, с различни накрайници: 1/21/2 мъжка/женска резба,

1/23/8 мъжка/женска резба, 3/83/8 женска резба.

Меки връзки за смесителни батерии.

1/2 - 1/2 женска - женска

резба

1/2 - 1/2 мъжка - женска

резба

1/2 - 3/8 женска - женска

резба

Мека връзка L20 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L20 см 1/2 м-ж

Мека връзка L20 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L20 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L20 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L30 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L30 см 1/2 м-ж

Мека връзка L30 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L30 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L30 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L40 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L40 см 1/2 м-ж

Мека връзка L40 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L40 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L40 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L50 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L50 см 1/2 м-ж

Мека връзка L50 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L50 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L50 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L60 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L60 см 1/2 м-ж

Мека връзка L60 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L60 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L60 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L70 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L70 см 1/2 м-ж

Мека връзка L70 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L70 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L70 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L80 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L80 см 1/2 м-ж

Мека връзка L80 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L80 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L80 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L90 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L90 см 1/2 м-ж

Мека връзка L90 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L90 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L90 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L100 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L100 см 1/2 м-ж

Мека връзка L100 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L100 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L100 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L110 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L110 см 1/2 м-ж

 

Мека връзка L120 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L120 см 1/2 м-ж

Мека връзка L120 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L120 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L120 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L140 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L140 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L140 см 1/2 - 3/8 м-ж

 

Мека връзка L150 см 1/2 ж-ж

Мека връзка L150 см 1/2 м-ж

Мека връзка L150 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L150 см 1/2 - 3/8 м-ж

Мека връзка L150 см 3/4 ж-ж

Мека връзка L150 см 3/8 ж-ж

 

Мека връзка L200 см 1/2 - 3/8 ж-ж

Мека връзка L200 см 1/2 - 3/8 м-ж

 

Мека връзка за стояща смесителна батерия L50 см 3/8

Мека връзка за стояща смесителна батерия L60 см 3/8