Text Box: Кабелни обувки

Кабелна обувка НКМЩ

Кабелна обувка GPH

Кабелна обувка алуминиева

Кабелна муфа алуминиева

Кабелни накрайници

Кабелна обувка НКМЩ 1,5 мм2/4

Кабелна обувка НКМЩ 1 мм2/5

Кабелна обувка НКМЩ 1,5 мм2/3

Кабелна обувка НКМЩ 1,5 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 2,5 мм2/5

Кабелна обувка НКМЩ 2,5 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 2,5 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 4 мм2/5

Кабелна обувка НКМЩ 6 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 6 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 6 мм2/10

Кабелна обувка НКМЩ 10 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 10 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 10 мм2/10

Кабелна обувка НКМЩ 10 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 16 мм2/5

Кабелна обувка НКМЩ 16 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 16 мм2/10

Кабелна обувка НКМЩ 25 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 25 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 25 мм2/10

Кабелна обувка НКМЩ 25 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 35 мм2/6

Кабелна обувка НКМЩ 35 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 50 мм2/8

Кабелна обувка НКМЩ 50 мм2/10

Кабелна обувка НКМЩ 50 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 70 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 70 мм2/16

Кабелна обувка НКМЩ 95 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 120 мм2/12

Кабелна обувка НКМЩ 120 мм2/16

Кабелна обувка НКМЩ 150 мм2/16

Кабелна обувка НКМЩ 185 мм2/18

Кабелна обувка GPH 16 мм2/10

Кабелна обувка GPH 16 мм2/12

Кабелна обувка GPH 25 мм2/6

Кабелна обувка GPH 25 мм2/8

Кабелна обувка GPH 25 мм2/10

Кабелна обувка GPH 25 мм2/12

Кабелна обувка GPH 35 мм2/8

Кабелна обувка GPH 35 мм2/10

Кабелна обувка GPH 50 мм2/8

Кабелна обувка GPH 70 мм2/8

Кабелна обувка GPH 70 мм2/10

Кабелна обувка GPH 70 мм2/12

Кабелна обувка GPH 70 мм2/16

Кабелна обувка GPH 95 мм2/12

Кабелна обувка GPH 120 мм2/10

Кабелна обувка GPH 120 мм2/16

Кабелна обувка GPH 150 мм2/12

Кабелна обувка GPH 150 мм2/16

Кабелна обувка НКА 25 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 35 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 50 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 70 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 95 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 120 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 150 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 165 мм2 алуминиева

Кабелна обувка НКА 185 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 35 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 50 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 70 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 95 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 150 мм2 алуминиева

Кабелна муфа 185 мм2 алуминиева

Кабелна обувка авто, мъжка, синя изолация TRB 63 мм

Кабелна обувка авто, мъжка, червена изолация TRА 63 мм

Кабелна обувка авто, мъжка, жълта изолация TRС 63 мм

 

 

 

 

 

Каб. обувка авто с ухо, червена изолация RF M5 0,25-1,5 мм2

Каб. обувка авто с ухо, червена изолация RF M8 0,25-1,5 мм2

Каб. обувка авто с ухо, синя изолация BF M5 1,25-2,5 мм2

Каб. обувка авто с ухо, синя изолация BF M5 1,5-2,5 мм2

Каб. обувка авто с ухо, жълта изолация GF M5 4-6 мм2

Каб. обувка авто с ухо, жълта изолация GF M6 4-6 мм2

 

 

Каб. обувка авто, женска, червена изолация 1,5 мм2

Каб. обувка авто, женска, червена изолация 1,25-250

Каб. обувка авто, женска, синя изолация 2-250

Каб. обувка авто, женска, жълта изолация 5,5-250

 

 

 

 

 

Кабелна обувка авто, мъжка

 

 

 

 

 

 

 

Кабелна обувка авто, женска

 

 

 

 

 

 

 

Кабелен накрайник вилка, медна, голяма

Кабелен накрайник вилка, медна, малка