Text Box: Дърводелски инструменти

Стяга

Тесла с дръжка

 

Ренде

Длето

Стяга

Тесла с дръжка

Длето

Ренде

Стяга дърводелска 400 мм

Стяга дърводелска 500 мм

Стяга дърводелска 800 мм

Стяга дърводелска 1000 мм

Стяга дърводелска 1200 мм

Стяга дърводелска 1500 мм

Стяга дърводелска 2000 мм

Стяга Rico 6/150 мм

Стяга Rico 8/200 мм

Стяга Rico 10/250 мм

Тесла с дръжка

Длета дърводелски комплект (4 бр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Длета резбарски комплект (12 бр.)

Ренде дърводелско метално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ренде дърводелско Ozkan 30 мм (тясно)

Ренде дърводелско Ozkan 48 мм (широко)