Електро-материали

За контакти:

02/931-66-31

СВТ, ПВА1, ПВА2, ПВВМ-Б, ШКПТ,    

ПВО, ПСКГ, ШКГД, ШВПС и други.

Клеми, разклонителни кутии, щепсели, фасунги, предпазители и други

Апаратура за електроразпределение

ниско напрежение

Фенери и ел. крушки за фенери

Медни, алуминиеви и биметални кабелни обувки, алуминиеви съединители

Ел.крушки ,лампи ,битово осветление, 

 улично и парково осветление

 

Ел. контакти и ел. ключове